Finansal Durum Değerlendirmesi  (Due Diligence)

 

Finansal tablolar detaylı analiz edilerek şirketin finansal açıdan güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılır. Bu analizde şirket bilgilerinin yanında sektör, rakip firmalar ve başarılı küresel firmaların finansal verileri de dikkate alınır. Bu sayede iyileştirilmesi gereken alanlarda çalışılarak sorunun daha fazla büyümeden, finansal sıkıntıya girmeden  çözülmesi  sağlanır.

 

  • Şirket için  finansal Kritik performans göstergeleri (KPI) belirlenerek uzun vadeli  finans stratejisinin oluşturulması.

  • İyileştirilmesi gereken alanlar için detaylı öneri ve aksiyon planı yapılır.

 

Finansal Yönetim, Planlama ve Krediler

 

Finansal Yönetimin temel amacı şirketin finansal yükümlülüklerini her koşulda yerine getirecek  güç ve esnekliğe sahip olmasını sağlamaktır. 

 

--- Kısa ve uzun vadeli finansal planlama

--- Mali Yapının Güçlendirilmesi ve Temel Finansal Rasyolar

 

  • Finansal Borçların azaltılması

  • Finansman Giderlerinin Azaltılması

  • Borçluluk Rasyolarının iyileştirilmesi

 

Finansal Yapılandırma

 

  • Şirketin devamlılığı için acil nakit akışının hazırlanması ve kontrol altında tutulması.

  • Uzun vadeli İş planının ve finansal modelin hazırlanması. 

  • Maliyet azaltma, varlık satışı ve alternatif finansal kaynak yaratılarak nakit akışın kuvvetlendirilmesi.

  • Mali borçların yeni iş planına göre yapılandırılması için banka ve diğer finansal kuruluşlar ile mali borçların müzakeresi ve sonuçlandırılması.

  • Operasyonel ve stratejik değişimlerin/gelişimlerin yeni iş planına göre izlenmesi

Finansal Check-Up